clanak False

Grad Zagreb proširio usluge Savjetovališta za poremećaje prehrane djece u Centru za zdravlje mladih

12.03.2024.
Grad Zagreb je u okviru Savjetovališta za poremećaje prehrane školske djece i studenata u Centru za zdravlje mladih proširio usluge dodavši kineziološko i nutricionističko savjetovanje.

“Danas smo u Centru za zdravlje mladih povodom aktualne teme prekomjerne težine djece i mladih. Prema istraživanju HZJZ-a koje je jučer predstavljeno, u Hrvatskoj 36% djece dobi od 8 do 9 godina ima prekomjernu tjelesnu masu ili debljinu. Grad Zagreb stoga širi usluge savjetovanja za poremećaje prehrane“, rekao je gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević prilikom predstavljanja. 

Gradonačelnik je dodao kako Savjetovalište za poremećaje prehrane školske djece i studenata za cilj ima rano otkrivanje poremećaja hranjenja te uključivanje u njihovo liječenje i podršku. „Važan cilj Savjetovališta je promicanje zdravog načina života, pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti djece i mladih“, istaknuo je gradonačelnik Tomašević, uoči Hrvatskog dana osviještenosti o debljini koji se obilježava 16. ožujka.

Nove aktivnosti kineziološkog i nutricionističkog savjetovanja korisnicima pružaju savjete o održivom zdravom načinu života te upute o prehrani i tjelesnoj aktivnosti. Kineziološko savjetovanje uključuje i analizu sastava tijela, nakon čega se prema izmjerenim rezultatima usmjerava daljnje savjetovanje, odnosno određuje kojom vrstom tjelesne aktivnosti se baviti, kojim intenzitetom i koliko često.

„Uključenost roditelja je vrlo važna za stvaranje zdravih navika kod djece, pa smo osigurali edukativne radionice za djecu i roditelje o potrebnom intenzitetu i oblicima tjelesne aktivnosti s obzirom na dob djece“, rekao je gradonačelnik Tomašević.

Nositelj provedbe aktivnosti kineziološkog i nutricionističkog savjetovanja je Nastavni zavod za javno zdravstvo „dr. Andrija Štampar“, u suradnji s Centrom za zdravlje mladih Doma zdravlja Zagreb-Istok.

Podsjećamo, Grad Zagreb je u Centru za zdravlje mladih od siječnja 2022. uveo niz besplatnih zdravstvenih usluga koje se provode bez uputnice, uključujući savjetovalište za mentalno zdravlje mladih, besplatne ginekološke preglede za studentice, besplatna anonimna testiranja na HIV i AIDS, savjetovalište za mlade osobe s invaliditetom, mobilne psihologe za podršku školama, individualne i grupne tretmane psihologa, podršku u učenju, te usluge online savjetovanja. 

Gradske vijesti