clanak False

Uručenje Odluke o odabiru ITU područja

Grad Zagreb jedan je od sedam hrvatskih gradova u kojima će se provoditi integrirana teritorijalna ulaganja (ITU mehanizam).
11.10.2016.


Zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Vesna Kusin prisustvovala je danas u hotelu International programu svečanog uručenja Odluke o odabiru područja za provedbu mehanizama integriranih teritorijalnih ulaganja gradovima Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Zadru, Slavonskom brodu i Puli.

Odluku je zamjenici Kusin uručio ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić.

Odabranim gradovima na raspolaganju je 345.351.269,00 eura iz europskih strukturnih i investicijskih fondova za razvoj urbanih područja.
Ovi gradovi zadovoljili su sve kriterije i uvjete za provođenje aktivnosti održivog urbanog razvoja kroz ITU mehanizam. Konkretne aktivnosti za svaki grad ovisit će o strategiji razvoja urbanog područja, ali osnovni cilj je osigurati gospodarski razvoj odabranih gradova koji će u konačnici biti pokretači gospodarskog razvoja Republike Hrvatske, izjavio je ministar Tolušić.

ITU mehanizam je mehanizam za provedbu aktivnosti koje imaju naglašenu teritorijalnu dimenziju i kombiniraju sredstva iz više tematskih ciljeva. U Republici Hrvatskoj ITU mehanizam se koristi  za održivi urbani razvoj odnosno provođenje integriranih aktivnosti prepoznatih u okviru strategija razvoja urbanih područja. Osnovni cilj ovog mehanizma je ojačati ulogu gradova kao pokretača gospodarskog razvoja, a aktivnosti koje će se provoditi u urbanim područjima kroz ITU mehanizam doprinijet će stvaranju povoljnijeg okruženja za poduzetnike, unaprjeđenju kulturne baštine i unapređenju sustava obrazovanja za odrasle. Također, očekuje se i modernizacija ponude strukovnog obrazovanja, poboljšanje usluga javnog prijevoza, povećanje energetske učinkovitosti, povećanje zapošljavanja te doprinos borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti.
Urbana područja odabrana su na temelju ograničenog Poziva za odabir područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja kojeg je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo u ožujku 2016. godine, a prihvatljivi prijavitelji bili su sedam najvećih urbanih centara u Republici Hrvatskoj, odnosno, gradovi koji imaju više od 50.000 stanovnika u centralnim naseljima.
Kroz ITU mehanizam gradovima su ponuđene relativno raznolike intervencije koje omogućuju integriranje infrastrukturnih projekata i soft aktivnosti. Tematski opseg i konkretan skup aktivnosti koji će konačno biti implementirani u pojedinom gradu ovisit će o analizi stanja i ciljevima određenima u strategiji razvoja pojedinog urbanog područja.
Ukupna indikativna alokacija u sklopu ITU mehanizma iznosi 345.351.269,00 eura, od čega je 253.351.269,00 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj, 50.000.000,00 eura iz Kohezijskog fonda i 42.000.000,00 eura iz Europskog socijalnog fonda.

Indikativne alokacije po gradovima:

ZAGREB - 91.872.881,20 EUR
SPLIT - 62.773.406,55 EUR
RIJEKA - 49.588.331,67 EUR
OSIJEK - 44.105.165,39 EUR
ZADAR - 35.314.937,82 EUR
SLAVONSKI BROD - 31.072.252,64 EUR
PULA - 30.624.293,73 EUR

Gradske vijesti - 2016.