clanak False

Otvorena rekonstruirana Gajeva ulica

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić pustio je danas u promet Gajevu ulicu - po prvi puta u Zagrebu zajedničko prometovanje biciklista s motornim vozilima na kolniku.
01.12.2016.
Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić pustio je danas u promet Gajevu ulicu u kojoj su sredinom rujna započeli radovi na uređenju ulice, na dionici od Mihanovićeve do Tesline.

Zahvaljujem svim djelatnicima tvrtki koje su radile na uređenju i svojim suradnicima koji su ovo koordinirali, rekao je gradonačelnik Bandić uz ispriku građanima za prometne gužve i zahvalu za strpljenje, objasnišvi kako se ovi radovi nisu mogli napraviti u ljetnim mjesecima jer natječaj tada nije bio gotov.

Kako se čulo na licu mjesta, u Gajevoj ulici uspostavljena je nova regulacija prometa - zajedničko prometovanje biciklista s motornim vozilima na kolniku na način da se biciklistima omogućava jednako kretanje na kolniku (desna prometna traka) kao i vozačima motornih voila.

Uz radove na prometnici obavljeni su radovi na zamjeni postojećih komunalnih instalacija i to: Gradska plinara Zagreb u sklopu investicijskog održavanja zamijenila je postojeći plinovod na istočnoj strani prometnice zajedno sa svim kućnim priključcima dok je Vodoopskrba i odvodnja u sklopu svoje investicije rekonstruirala vodoopskrbni cjevovod sa svim kućnim priključcima.
U sklopu radova u potpunosti je uklonjena postojeća kolnička konstrukcija u debljinama od 38 do 61,5 cm.

Izmjenom prometnog rješenja uveden je „sharing space“ na kolniku za bicikliste i vozače motornih vozila, te se biciklistička staza neće uspostavljati na istočnom nogostupu.

Radovima su također bili obuhvaćeni obostrani nogostupi, parkirališna mjesta te pješački hodnici na dužini od 638 metara na ukupnoj površini od 11.000 m2. Rubnjaci na zapadnom nogostupu su ugrađeni na visinu od 3 cm u odnosu na niveletu kolnika kako bi se omogućilo lakše parkiranje vozila. Niveleta ceste se nije mijenjala.

Radovi na prometnici su se odvijali u etapama, gdje je na svakoj etapi prvo izveden vodovod s priključcima, pa plinovod s priključcima nakon čega se pristupilo uređenju prometnice.

Ukupna vrijednost svih radova: cca 7 milijuna kuna.
 

Gradske vijesti - 2016.