clanak False

Uključite se u Javnu raspravu o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Branovečina II kroz E-PRIMJEDBU!

26.11.2019.

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada organizira javnu raspravu o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Branovečina II u vremenu od 25. studenog do 24. prosinca 2019.

U vrijeme trajanja javne rasprave, Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Branovečina II izložit će se na javni uvid u prostorijama Područnog ureda Gradske uprave Dubrava, Dubrava 49, Zagreb, svakoga radnog dana od 8,30 do 15,30 sati. Javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Branovečina II održat će se u dvorani „AB“ na I. katu Područnog ureda Gradske uprave Dubrava, Dubrava 49, Zagreb, u četvrtak 28. studenog 2019. godine s početkom u 17.00 sati. Pozivaju se sve zainteresirane osobe da sudjeluju u javnoj raspravi i dostave svoja pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Branovečina II.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Branovečina II dostavljaju se zaključno s 24. prosinca 2019. na adresu Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Ulica Republike Austrije 18, 10 000 Zagreb. Sve dodatne informacije dostupne su na poveznici: https://www.zagreb.hr/urbanisticki-plan-uredjenja-branovecina-ii/146914.

Gradska skupština Grada Zagreba je na 25. sjednici, održanoj 11. srpnja 2019. godine, donijela Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Branovečina II (objava: SGGZ 14/19).

U skladu sa člankom 6. Odluke o izradi osnovni ciljevi i programske smjernice za izradu Urbanističkog plana uređenja Branovečina II bili su:
  • planiranje i definiranje sadržaja uz maksimalno respektiranje zatečenih prirodnih vrijednosti, osobito vrijednog krajolika potoka Čučerska reka i livade Oporovec na kontaktnom području dubravske visoravni i podbrežja Medvednice;
  • područje krajobraza potoka Čučerska reka formira se kao cjelovita zona javnog parka koja se uređuje prema urbanim pravilima iz članka 78. GUP-a Grada Zagreba;
  • uređenje novog dijela naselja mješovite namjene s ciljem podizanja urbanog standarda, povezivanja i dovršenja postojećeg naselja kao homogene cjeline;
  • uređenje zone javne i društvene namjene - predškolske i školske;
  • definiranje intenziteta uređenja.

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada poziva vas da se uključite u Javnu raspravu o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Branovečina II!

Postupak podnošenja primjedbi smo učinili još jednostavnijim - odsad to možete učiniti u nekoliko klikova, elektronskim putem - na bit.ly/UPUBranovecina2!

Aktivnosti