clanak False

Posjet predstavnika Grada Zagreba Gradu Kawasakiju u okviru programa IURC

09.02.2023.
Od 30. siječnja do 3. veljače trajao je stručni obilazak grada Kawasakija, organiziran u okviru EU programa IURC (International Urban and Regional Cooperation) na kojem su sudjelovale delegacije gradova Zagreba i Rijeke.
Kao druga faza programa međunarodne urbane suradnje (IUC) (2016.-2020.), program IURC razvija decentraliziranu međunarodnu urbanu i regionalnu suradnju u područjima održivog urbanog razvoja i inovacija, u ključnim partnerskim zemljama i regijama. Program je pokrenula Europska komisija, a cilj mu je povezivanje europskih gradova sa gradovima iz drugih dijelova svijeta, u skladu sa interesima iskazanim u prijavi.
Grad Zagreb se prijavio u program IURC u svibnju 2021., te je povezan u tripartitnu suradnju sa gradovima Rijekom i Kawasakijem. Program financira obostrane posjete i koordinira izradu akcijskog izvještaja temeljem kojega gradovi mogu nastaviti suradnju na temama koje ih interesiraju.
Kawasaki je dio šire urbane regije grada Tokija, a značajan je po industriji i inovacijama, po kojima je prvi u Japanu. Grad broji milijun i pol stanovnika, osnovan je 1924. godine sa industrijom kao glavnom granom privrede, što ga je sredinom 20. stoljeća dovelo u stanje velikog zagađenja. Od sedamdesetih godina prošlog stoljeća Kawasaki je krenuo u borbu protiv emisija stakleničkih plinova i zagađenja, a danas ima cilj da do 2050. postigne potpunu dekarbonizaciju.
U sklopu posjeta članovi delegacije, među kojima je bio i gradonačelnik Rijeke g. Marko Filipović,  susreli su se sa gradonačelnikom Kawasakija g. Norihikom Fukudom, upoznali se sa sustavom upravljanja gradom te obišli gradsku luku, postrojenja za obradu otpada, inovacijske centre, poduzetnički inkubator, te gradski park Ikuta Ryokuchi.
Posebno zanimanje izazvao je posjet Tokyu REI hotelu, koji električnu energiju dobiva 70% iz biomase i 30% iz vodika nastalog pirolizom plastičnog otpada. Članovi delegacije svoje će iskustvo podijeliti sa upravom Grada kako bi ispitali mogućnosti prijenosa iskustva i daljnje suradnje.

Aktivnosti