clanak False

Dioničke radionice Strategije zelene urbane obnove

27.09.2023.
U srijedu, 27. rujna 2023. u prostoru ZgForuma, Gajeva 27, Zagreb, održane su dioničke radionice u sklopu procesa izrade Strategije zelene urbane obnove Grada Zagreba, u organizaciji Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje. Radionice su počele od 14 sati, prva s temom Kružno gospodarenje prostorom i zgradama i druga sa temom Zelene infrastrukture.

Strategija zelene urbane obnove Grada Zagreba, kao strateška podloga od značaja za jedinicu lokalne samouprave, sveobuhvatni je planski dokument koji se odnosi na ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture, integraciju NBS rješenja (eng. Nature Based Solutions), unaprjeđenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike.

Aktivnosti