clanak False

Objavljena je nova verzija 3D modela Grada Zagreba

22.07.2019.
3D model Grada Zagreba integrira 3D podatke o postojećim objektima s 3D i 2D slojevima podataka iz područja urbanizma, arhitekture, topografije, statistike i geotehnike. Cilj projekta je korištenje i razvoj 3D modela grada u gradskoj upravi, obrazovanju, znanosti, gospodarstvu, civilnom društvu te za druge svrhe i korisnike. Aplikacija omogućuje pregled slojeva i podloga, prilagođavanje prikaza podataka, mjerenja, izbor objekata, prikaz sjena i pretraživanje po adresama.
 

Novosti su 3D podaci i ortofoto za pet područja grada dobiveni snimanjem bespilotnom letjelicom, 3D prikazi potencijalnih volumena za gradnju na području UPU Kruge i UPU Staro Trnje, prikaz podataka nestabilnih padina u podsljemenskoj zoni i prikaz reljefa sjenčanjem.

Nositelj projekta je Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, a izrađivač tvrtka GDi d.o.o.

ZG3D - 3D model Grada Zagreba možete isprobati putem: https://zagreb.gdi.net/zg3d/


Aktivnosti