landing

Grad Zagreb nastavlja s proaktivnom digitalizacijom usluga


Grad Zagreb nastavlja s proaktivnom digitalizacijom usluga:
Zagrepčanke i Zagrepčani mogu se uključiti u odlučivanje o prostornim i urbanističkim planovima putem aplikacije!
 
Zagreb, 01.07.2020. - Grad Zagreb jedan je je vodećih gradova u ovome dijelu Europe po pitanju digitalizacije svojih usluga i uključivanja građana u ključna pitanja prostornog uređenja Grada, konkretno izrade prostornih planova. Potaknuti stanjem vezanim uz COVID – 19, mjerama i uvjetima u kojima se nalazi cijela zemlja pa tako i Grad Zagreb pojačali smo aktivnosti implementacije svih oblika online podrške, rada, participacije građana i općenito cjelokupnog sustava online komunikacije koju je Grad Zagreb prepoznao odavno, a sustavno unaprjeđuje i danas.
Sukladno naputku Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja o mogućnosti provedbe javnih izlaganja u postupku javne rasprave oko prostornih planova putem livestream servisa, stvorile su se zakonske osnove o potrebi izrade aplikativnog rješenja kojim će se omogućiti građanima učešće u javnim raspravama online pristupom te podnošenje inicijativa za izradu ili izmjenu i dopunu prostornih planova također online pristupom.
Temelj ovog aplikativnog rješenja jesu online informacije o svakom prijedlogu plana, te alati koji omogućuju građanima brz i učinkovit pregled sadržaja prijedloga plana, lociranje svog zahtjeva u prostoru, upućivanje prijedloga, mišljenja ili inicijative. 
Sve navedeno predstavlja nužne pretpostavke za uspjeh u komunikaciji s građanima, otvorenost i jednostavnost pristupa uslugama, a poglavito u vrijeme izrazitih i specifičnih okolnosti 'rada od kuće', online pristupa i povezanosti, a koje od nas zahtijevaju okolnosti u kojima se trenutno nalazimo, kao i svi izazovi koji su ispred nas.
 
Ovaj online servis i već testirana aplikacija predstavlja prvo ovakvo postupanje u Republici Hrvatskoj, gdje će se građanima Grada Zagreba, odnosno svim građanima RH, neovisno o prebivalištu i mjestu na kojem se nalaze, omogućiti da putem aplikacije 24 sata, 7 dana u tjednu, 365 dana u godini, podnesu online putem web aplikacije svoje pisane prijedloge, primjedbe mišljenja ili inicijative za izmjenu i dopunu ili izradu plana.
 
Ova aplikacija i mogućnost koju pruža je dodatni korak u načinu komuniciranja s građanima u sklopu cjelovitog projekta 'e–javna rasprava i e–inicijativa'. Naime, već je u primjeni aplikacija kojom građani mogu uputiti svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja u postupku i tijeku javne rasprave o prijedlogu prostornog plana, s kojom je Grad Zagreb još prošle godine napravio prvi iskorak (online javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Branovečina II) i nastavlja ove godine sa nedavno završenom online Javnom raspravom o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Staro Brestje – zapad, te s online Javnom raspravom koja počinje u ponedjeljak 6. srpnja o Prijedlogu izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog naselja Sopnica - Jelkovec), a sve nastavno na kontinuirani razvoj i pozicioniranje Grada Zagreba i Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada kao središnjeg koordinatora prikupljanja prostornih podataka koji putem usluge  Geoportala Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka i mZIPP aplikacije omogućuju jednostavan pristup podacima o prostoru Grada Zagreba za građane, znanost, gospodarstvo i upravu.
 
 

Prostorni planovi imaju značajan utjecaj na kvalitetu života naših sugrađana, jer se njima određuje organizacija i namjena prostora te su planovima određeni sadržaji, uvjeti i načini gradnje i uređenja prostora, vodeći računa o optimalnim standardima, kako za stanovanje i prateće sadržaje, tako i za uvjete rada, rast gospodarstva te razvoj Grada i društva u cjelini.
 
Aplikacija je dostupna na stranicama Grada Zagreba, gdje se nakon unosa osobnih podataka odabire prostorni plan na koji se inicijativa ili prijedlog odnosi te se zatim unosi tekstualno obrazloženje. Na kraju postupka zaprimanja, podnositelju se povratno šalje potvrda putem elektroničke pošte, a inicijative zatim u sustavu obrađuje Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, koji između ostalog, obavlja stručne i analitičke poslove za utvrđivanje osnovanosti pokretanja postupka za izradu prostornog plana ili njegovih izmjena i dopuna.