clanak False

EU projekt Urban Regeneration Mix - završno predstavljanje rezultata

27.04.2021.
Pozivamo Vas na završno predstavljanje rezultata europskog projekta Urban Regeneration Mixčiji je cilj bio izraditi univerzalni set alata koji bi europski gradovi mogli koristiti za poboljšanje socijalnog presjeka u procesu urbane regeneracije i transformacije gradova.
 
U sklopu projekta, Grad Zagreb proveo je istraživanje regeneracije prostora Bloka Badel koje je rezultiralo smjernicama za određivanje javnog i društvenog sadržaja, a koje će biti predstavljene na događanju. Osim Grada Zagreba u projektu su sudjelovali: grad Baena (Španjolska), grad Braga (Portugal), grad Touluse (Francuska), grad Birmingham (UK), grad Bologna (Italija) te grad Lodz (Poljska) kao glavni koordinator!
 
Ukoliko vas zanima kako doći do kvalitetnih smjernica za realizaciju javno-društvenog sadržaja projekta donjogradskog bloka te na koji način transformirati brownfield područja kroz aktivno
uključivanje i participaciju građana, pridružite nam se u petak, 30. travnja 2021.!
Početak je zakazan u 10 sati putem online platforme za koju ćete dobiti pristup mailom kada se prijavite putem linka: prijava_UrbanRegenerationMix.
 
Više o projektu i završnom predstavljanju rezultata možete pročitati ovdje:
Urbact.eu
Urban Regeneration Mix završno predstavljanje rezultata projekta
Urban Regeneration Mix letak

 

Aktivnosti