clanak False

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba

31.07.2019.

Temeljem članka 104. st. 1. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), u svezi članka 96. st. 3. i 4. istog Zakona, Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, objavljuje PONOVNU JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA ZAGREBA u vremenu od 31. srpnja do 14. kolovoza 2019.

Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave, Prijedlog izmjena i dopuna Gneralnog urbanističkog plana grada Zagreba izložit će se na javni uvid u predvorju zgrade Gradske uprave na lokaciji Trg Stjepana Radića 1 u Zagrebu, svakim radnim danom od 8:00 do 15:30 sati i na mrežnoj stranici Grada Zagreba.

Javno izlaganje o Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba održat će se u četvrtak, 08. kolovoza 2019. s početkom u 17.00 sati u prostorijama Gradske skupštine Grada Zagreba, dvorana "A", Ulica sv. Ćirila i Metoda 5 u Zagrebu.

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba u ponovnoj javnoj raspravi mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba dostavljaju se zaključno s 14. kolovoza 2019. na adresu Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Ulica Republike Austrije 18, 10 000 Zagreb.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba koji nisu dostavljeni u roku iz objave javne rasprave ili su nečitljivo napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.
 


Aktivnosti