clanak False

Projekt žičare Sljeme u završnoj fazi

Gradonačelnik Milan Bandić i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević održali su radni sastanak u vezi s gradnjom sljemenske žičare i uvođenjem  ZIS-a katastra i zemljišnih knjiga.
08.11.2016.

Nastavljajući brigu za prostorno uređenje i energetsku obnovu, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Lovro Kuščević održao je danas radni sastanak s gradonačelnikom Grada Zagreba Milanom Bandićem na kojem se razgovaralo o  urbanističkim planovima uređenja „Skijaški kompleks“ i „Vršna zona“, koji su preduvjet za početak radova na žičari „Sljeme“ kao i o objedinjavanju zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS).

„Nacrti prijedloga Urbanističkog plana uređenja državnog značaja „Skijaški kompleks“ i Urbanističkog plana uređenja državnog značaja „Vršna zona“ pripremljeni su i u tijeku je prikupljanje mišljenja nadležnih ministarstava prije upućivanja Vladi Republike Hrvatske na donošenje odluka o objavi javnih rasprava o prijedlozima UPU-a“, rekao je ministar Kuščević nakon sastanka.

Pojašnjeno je kako je poseban izazov u izradi UPU-a predstavljalo usklađivanje interesa za kvalitetnim i održivim korištenjem područja i olakšavanjem dostupnosti za građane grada Zagreba i okolice s posebno značajnim interesima očuvanja prirodne cjelovitosti, krajobraznih značajki i pojedinačnih sastavnica prirodne i kulturne baštine, a posebno očuvanja vrsta i stanišnih tipova značajnih za očuvanje ekološke mreže Natura 2000, uz vođenje računa o osjetljivosti i opterećenju prostora te kapacitetima funkcija i sadržaja.

Stoga su, prema riječima ministra Kuščevića, „sukladno posebnom propisu, usporedno s izradom oba UPU-a, provođeni i postupci strateške procjene utjecaja na okoliš pa će se u vrijeme održavanja javnih rasprava o prijedlozima planova provoditi i javna rasprava o izrađenim strateškim studijama utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja državnog značaja „Vršna zona“ i Urbanističkog plana uređenja državne razine „Skijaški kompleks“.

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je istaknuo kako se na projektu žičare „Sljeme“ radi već dvije godine te kako će projekt biti izveden u dvije faze.

„Prvi prostorni plan je apsorbiran i trenutno čekamo mišljenja koja smo zatražili od ministarstava nove Vlade RH. Čim to bude gotovo krećemo u realizaciju projekta, prateći proceduru i zakonitosti u postupanju“, kazao je gradonačelnik Bandić uz pojašnjenje kako bi, ako sve bude u redu, do kraja godine trebali započeti s radovima na konstrukciji pruge Mihaljevac-Dolje, rušenjem postojećih stupova i žica.

Tema sastanka bila je i projekt ZIS-a odnosno objedinjavanje zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) za cijelu Hrvatsku.

„Kada govorimo o ZIS-u moramo naglasiti kako je to projekt od velike važnosti za cijelu Hrvatsku i kako se, po prvi put, podaci iz katastra i zemljišne knjige objedinjuju. Mi smo završili projekt za cijelu Hrvatsku, a u tijeku je proces spajanja katastra Grada Zagreba na čemu radimo intenzivno već nekoliko mjeseci. Prema informacijama koje smo dobili danas očekujemo kako ćemo posao završiti do kraja ovog mjeseca“, izjavio je ministar Kuščević nakon sastanka.Gradske vijesti - 2016.