clanak False

Predstavljanje Projekta Aquarium

14.11.2012.


U suradnji s Gradskim uredom za strategijsko planiranje i razvoj Grada, 13. studenog, u prostorima Gradske uprave,  tvrtka Adria Ihtis d.o.o., kao nositelj projekta, te  Arhitektonski fakultet i Veterinarski fakultet iz Zagreba, predstavili su gradonačelniku Milanu Bandiću i njegovim najbližim suradnicima prijedlog projekta Aquarium Zagreb.


Hrvatski „know how“

Kako je naglašeno, cijeli projekt Aquarium Zagreb rađen je isključivo u suradnji sa domaćim sveučilišnim stručnjacima te je kao takav 100% hrvatski proizvod. Planira se ugradnja opreme u skladu s najnovijim tehničkim i tehnološkim rješenjimam prvi puta primjenjenim i na svjetskoj razini. rješenja prvi puta primijenjena na svjetskoj razini. Okosnica i stup Aquariuma bila bi Sveučilišna i akademska zajednica, a prema očekivanjima, u konačnici, u Aquariumu bi bilo zaposleno oko 50 radnika.

Projekt svakako zaslužuje podršku i daljnju razradu - komentirao je gradonačelnik Bandić zadovoljan kvalitetom ideje i stupnjem razrađenosti, ali i njenim uklapanjem u strateške razvojne ciljeve i prioritete Grada.


Iz projektnog prijedloga:


Republika Hrvatska ima 33.200 km2 površina morskih voda, preko 98 km2 jezera te 3.815 km rijeka u kojima živi 589 vrsta ribe i 7.505 beskralježnjaka. Grad Zagreb kao glavni grad Republike Hrvatske ujedno je centar kulture, obrazovanja, turizma, industrije i sporta. Cilj projektnog prijedloga je prikazati nacionalno podvodno bogatstvo u Aquariumu Zagreb, te stvoriti novi turistički proizvod Zagreba.

Edukativni potencijal Aquariuma Zagreb leži prije svega u „živom“ primjeru za nastavu prirode i društva, te biologije za više razrede. Djeca vrtićke dobi bi kroz igru naučila i vidjela kako izgledaju ribe, rakovi, koralji i drugi organizmi. Mogu dobiti informacije koje će ih senzibilizirati i upoznati sa morskim ekosustavom, ekološkim zagađenjima i štetnosti prekomjernog izlovljavanja riba kao i značajem i potrebom za očuvanje mora i voda.
Djeci osnovnih škola Aquarium Zagreb služio bi kao živa učionica gdje bi im se interaktivno učilo što je primjerice: bočna pruga, ponašanje životinja u određenim situacijama, kako se riba štiti od grabežljivaca, kako se riba odmara, polaže ikru itd.Srednjoškolski uzrast može interaktivno naučiti razliku između slatkovodnih i morskih riba, te upoznati kompletnu podvodnu floru i faunu Jadrana, koraljnih grebena, jezera, rijeka i potoka u Hrvatskoj i svijetu.

Objekt Aquariuma Zagreb bio bi građen na osnovi najnovijih znanstvenih dostignuća vezanih uz ekološku gradnju, potpuno energetsko-zeleni, ekološki objekt bez emisije CO2 plinova. Gotovo u cijelosti, objekt bi funkcionirao na principu iskorištavanja energije sunca, vode i zemlje bez potrebe trošenja vanjskih energenata. 

Za realizaciju projekta, prema prijedlogu nositelja, osnovalo bi se društvo posebne namjene kao oblik javno-privatnog partnerstva, model koji se temelji na članskom odnosu javnog i privatnog partnera u zajedničkom trgovačkom društvu. Financiranje projekta dijelom je predviđeno iz operativnih programa Europske unije.


U zaključku, nositelji projekta su naglasili društvenu, socijalnu i humanitarnu dimenziju projekta Aquarium Zagreb koja se iskazuje kroz brigu za starije građane, osobe sa invaliditetom, umirovljenike i hrvatske ratne vojne ivalide. Donacijama od prodanih ulaznica Aquarium Zagreb bi se uključio u borbu protiv svih formi diskriminacije.
 


Aktivnosti