clanak False

Grad Zagreb sudjelovao u završnoj konferenciji projekta EUReKA

10.12.2021.
Grad Zagreb je sudjelovao u završnoj konferenciji projekta EUReKA – projekt koji ima za cilj upoznavanje građana Europske unije sa pravom na slobodu kretanja i olakšanje ostvarenja toga prava. Završnu konferenciju je organizirao partner na projektu Europski institut Rumunjske, a sudjelovali su svi partneri te dionici i predstavnici iz zemalja sudionica projekta. Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta – priručnik sa iskustvima i primjerima najbolje prakse kad je u pitanju mobilnost građana Europske unije, web portal sa svim ključnim podacima, procedurama i kontaktima za mobilnost građana u jednu od zemalja Europske unije, i mobilna aplikacija sa istim podacima koja želi približiti dostupnost podataka građanima u današnje digitalno doba.
Sudionici konferencije su razgovarali o izazovima s kojima se građani susreću prilikom selidbe i početka novog života u jednoj od zemalja Europske unije, dotaknuli su se i izazova koje je trenutna pandemija nametnula izazovima života kao i mobilnosti građana unutar granica Europske unije.

EUReKa poster

EUReKA letak

Aktivnosti