clanak False

Donesen Akcijski plan Grada Zagreba za integraciju tražitelja međunarodne zaštite i osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za 2022. godinu.

28.01.2022.
Gradska skupština Grada Zagreba donijela je na 7. sjednici, 27. siječnja 2022. Akcijski plan Grada Zagreba za integraciju tražitelja međunarodne zaštite i osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za 2022. godinu.
 
Grad Zagreb prva je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj koja je donijela ovakav dokument.
 
Donošenje Akcijskog plana aktivnost je projekta CONNECTION (CONNEcting Cities Towards Integration actiON) čiji je nositelj mreža gradova EUROCITIES, a partneri su 14 europskih gradova i organizacija MigrationWork. Projekt je financiran sredstvima EU iz Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF), a Gradu Zagrebu su u okviru Projekta osigurana sredstva za provedbu Akcijskog plana. 
 
http://web.zagreb.hr/sjednice/2021/sjednice_skupstine_2021.nsf/0/C12586DF003A998EC12587C00048F0A9/$FILE/02%20Prijedlog%20akcijskog%20plana.pdf

Aktivnosti