clanak False

Zajednička komisija za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba

03.03.2023.
Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 40/22; u daljnjem tekstu Kolektivni ugovor) na snazi je od 1. siječnja 2023. godine.

Sukladno članku 121. Kolektivnom ugovora, Komisija ima šest članova od kojih svaka ugovorna strana imenuje tri. Slijedom navedenog, za članice Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora imenovani su predstavnici Grada Zagreba kao osnivača:

- Vinka Jolić, pomoćnica pročelnice za financijske i pravne poslove i održavanje objekata,
- Ivana Crnković, voditeljica Odjela za pravne poslove,
- Darija Oslić, voditeljica Odjela za financijske poslove.

za članove Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora imenovani su predstavnici Sindikalne strane potpisnice Kolektivnog ugovora:

Domagoj Rebić, glavni tajnik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi,
Anđela Hegeduš, sindikalna povjerenica Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi,
Danijela Petaros Globan, predsjednica Nezavisnog sindikata knjižničara Hrvatske.

Sjedište Zajedničke komisije je pri Gradskom uredu za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo koji obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe komisije.

Aktualno