clanak False

Javna tribina - Program razvoja kulture Grada Zagreba 2024. – 2030.

14.09.2023.
Gradski ured za kulturu i civilno društvo organizira Javnu tribinu na kojoj će se predstaviti „Program razvoja kulture Grada Zagreba 2024. – 2030.“  Tribina će se održati u utorak, 19. rujna 2023. s početkom u 17 sati u Centru za kulturu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1.
 
Riječ je o dokumentu koji će prvi puta biti predstavljen javnosti, a prije upućivanja u proceduru javnog savjetovanja u listopadu. Konačni tekst Plana razvoja kulture Grada Zagreba na kraju procesa donosi Gradska skupština Grada Zagreba. 
 
Dokument je izrađen u suradnji s brojim umjetnicima i kulturnim djelatnicima koji su odabrani putem Javnog poziva, a radne timove činili su i članovi Radne skupine za kulturnu politiku i kulturni razvoj Grada Zagreba, članovi kulturnih vijeća Grada Zagreba i službenici Gradskog ureda za kulturu. 
 
Timovi su bili podijeljeni u pet područja: Umjetničko stvaralaštvo  – grad imaginacije, inovacije i eksperimenta, Zajednica i sudjelovanje – uključiva i otporna kultura, Održiva urbana transformacija i razvoj – kulturna baština, umjetnost, kreativne industrije i kulturna infrastruktura za grad budućnosti, Kultura, odgoj i obrazovanje – kultura za napredna znanja, nove vještine i kritičko mišljenje i Zagrebačka kultura u međunarodnom kontekstu – grad kao čvorište kultura.

Aktualno