clanak False

Rezultati Javnog poziva za financiranje programa Kulture i umjetnosti u zajednici

22.11.2022.
Grad Zagreb raspisao je posebni Javni poziv za financiranje programa Kulture i umjetnosti u zajednici. Na Javni poziv pristiglo je 205 prijava, a odobreno je 15 programa.

Ciljevi definirani u samom pozivu su -  povećana dostupnost kulturnih i umjetničkih sadržaja u gradskim četvrtima Grada Zagreba, snažniji angažman lokalne zajednice i civilnog društva u kulturnom životu grada, razvoj dugotrajne suradnje između udruga, umjetničkih organizacija, gradskih ustanova u kulturi te drugih aktera lokalne zajednice i aktiviranje različitih kulturnih i društvenih te javnih prostora u gradskim četvrtima.

U proračunu Grada Zagreba za programe su osigurana sredstva u iznosu od 800.000,00 kuna.

Popis korisnika i programa dostupan je na poveznici ovdje.

Aktualno