clanak False

Održano prvo predavanje u sklopu edukativnog programa “Kreativni proces“

28.10.2021.
Desk Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture i medija, u suradnji s Gradom Zagrebom, kreće s edukativnim programom "Kreativni proces" kojim se želi profesionalce u kulturi potaknuti na inovativno razmišljanje izvan okvira dosadašnjih praksi i osposobiti za međunarodna partnerstva i apliciranje na natječaje EU programa Kreativna Europa- potprogram Kultura.

Edukativni program "Kreativni proces" započeo je 28. listopada 2021. godine kada je za djelatnike ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Zagreb održano prvo predavanje. Cilj edukacije je da svi polaznici na kraju dva susreta imaju potrebne informacije o tome što je potrebno za prijavu na natječaje programa Kreativna Europa i, što je najvažnije, da se otvori prostor promišljanja o tome gdje i kako realizirati svoje ideje u europskim programima i fondovima.

 “Kreativni proces“ u Zagrebu odvija se u dva susreta.
 

Aktualno