clanak False

Zagrebu prva Godišnja nagrada za sigurnost pacijenata

Gradonačelniku Milanu Bandiću uručena je prva Godišnja nagrada za doprinos unapređenja sigurnosti pacijenata u 2013.
17.12.2013.


Predsjednik Hrvatskog društva za sigurnost pacijenata mr.sc. Drago Paušek uručio je danas, u Gradskoj upravi, gradonačelniku Milanu Bandiću, prvu Godišnju nagradu za doprinos unapređenja sigurnosti pacijenata u 2013., za uspješno provođenje javnozdravstvenog projekta Gradskog ureda za zdravstvo Djeluj sada – edukacija građana i rano otkrivanje melanoma putem organiziranih preventivnih pregleda. 

Skupili smo se danas ovdje da bismo predstavili laureate unapređivanja sigurnosti pacijenata, naglasio je predsjednik Drago Paušek, uz posebnu zahvalu zagrebačkom gradonačelniku i gradskim službama na svemu što čine za napredak zdravstvene zaštite građana. 

Sa svima vama dijelim radost i zadovoljstvo što je prva Godišnja nagrada pripala upravo Zagrebu, naglasio je gradonačelnik, dodavši da posebno ohrabruje, ali i obvezuje što je dodijeljena na temelju prosudbe Međunarodnog ocjenjivačkog suda. Zahvaljujem i čestitam svima koji su sudjelovali u projektu Djeluj sada, kao i Kliničkoj bolnici Sveti Duh, koja je dobila posebno priznanje Hrvatskog društva za sigurnost pacijenata za projekt Identifikacijske narukvice, rekao je gradonačelnik Bandić, naglasivši da ova nagrada i priznanje govore koliku pažnju i brigu Zagreb polaže za sigurnost i bolju zaštitu pacijenata. 

Identifikacijska narukvica je projekt koji je osmislio naš liječnik, a koristimo ju u našoj bolnici već godinu dana, istaknuo je ravnatelj KB Sveti Duh prof.dr.sc. Mladen Bušić. Prvi smo u Hrvatskoj koji smo uveli identifikaciju pacijenata preko narukvice koja, osim imena, prezimena i matičnog broja, ima i bar kod, pomoću kojega liječnici mogu imati uvid u kompletan dosje pacijenata, dodao je ravnatelj Bušić, napomenuvši da bez podrške Grada Zagreba ne bi bilo moguće ostvarivanje ovog značajnog Projekta. 

Projekt Djeluj sada bavi se primarnom i sekundarnom prevencijom kožnih bolesti uzrokovanih štetnim UV zračenjem, prvenstveno malignih bolesti, podsjetila je pročelnica Gradskog ureda za zdravstvo prof.dr.sc. Mirna Šitum. U njemu sudjeluju brojne zdravstvene ustanove, uz potporu Grada i Ureda WHO-a u RH, dodala je pročelnica, a kroz šest godina, koliko traje, besplatnom preventivnom pregledu pristupilo je 357 građana, a organiziranom edukacijom obuhvatio je 20.000 korisnika.


Gradske vijesti - 2013.