clanak False

80. sjednica Povjerenstva za izgradnju nove zgrade Muzičke akademije

Na gradilištu Muzičke akademije održan sastanak Povjerenstva na kojemu su sudjelovali prvi ljudi institucija - sudionika u realizaciji projekta. 
27.11.2013.


Danas je u prostorima Muzičke akademije u izgradnji održan 80. sastanak Povjerenstva za izgradnju nove zgrade Akademije na kojemu su sudjelovali prvi ljudi institucija - sudionika u realizaciji tog kapitalnog projekta: gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić, ministar znanosti, obrazovanja i sporta Željko Jovanović, rektor Sveučilišta u Zagrebu Aleksa Bijeliš, novi dekan Muzičke akademije Dalibor Cikojević te bivši dekan Mladen Janjanin koji je ujedno i koordinator projekta. 

Na Povjerenstvu je zaključeno da će građevinski radovi biti dovršeni do kraja travnja 2014., te će studenti i profesori u novu zgradu useliti u listopadu, na početku akademske godine 2014./15. Radovi se odvijaju u skladu s predviđenom dinamikom, a potpisnici Sporazuma o sufinanciranju rekonstrukcije i dogradnje građevine za potrebe Muzičke akademije u Zagrebu i dalje će surađivati kao partneri u projektu.


Gradske vijesti - 2013.