clanak False

Usvojena Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine

22.12.2017.
Na 7. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba, 21. prosinca 2017., na prijedlog Gradonačelnika Grada Zagreba, usvojena je Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine. Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine temeljni je strateški dokument kojim su određeni ciljevi i prioriteti razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, a obveza izrade i donošenja utvrđena je Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.

Nositelj i koordinator aktivnosti izrade je Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, kao imenovani regionalni koordinator i poticatelj regionalnog razvoja Grada Zagreba.
Strategija je rezultat sinergije 30 gradova i općina u obuhvatu Urbane aglomeracije Zagreb i suradnje svih ključnih dionika na svim razinama. Daje osnovne smjernice razvoja Urbane aglomeracije Zagreb do 2020. godine sagledavajući prostor kao jedinstvenu cjelinu koja nadilazi administrativne granice i pojedinačne interese. Strategija utvrđuje ciljeve i prioritete razvoja za mogućnost realizacije projekata koji će odgovoriti na konkretne potrebe građana i kojima će se podići kvaliteta života na cijelom području UAZ.

Usvojena Strategija temelj je za korištenje sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, a posebno gotovo 1 milijarde kuna bespovratnih sredstava alociranih Urbanoj aglomeraciji Zagreb iz mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) za financiranje najvažnijih i najspremnijih projekata u programskom razdoblju do 2020. godine. Usvajanjem Strategije Grad Zagreb u ime Urbane aglomeracije Zagreb odmah može krenuti s prijavom projekata za realizaciju sredstava.

Aktivnosti