clanak False

Strateška edukacija GU za zdravstvo Grada Zagreba

30.01.2020.
„Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu AVD uređaja“
 
U zdravstvenim ustanovama Grada Zagreba težimo unapređenju kvalitete pružanja zdravstvene usluge za sve građane Grada Zagreba, poštujemo mjere sigurnosti u zbrinjavanju svih pacijenata. Stoga je GU za zdravstvo Grada Zagreba u suradnji sa Nastavnim zavodom za hitnu medicinu Grada Zagreba organizirao dana 29. i 30. siječnja 2020. godine edukaciju pod naslovom  „Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu AVD uređaja“ za jednog vozača i jednu medicinsku sestru/tehničara iz svih zdravstvenih ustanova Grada Zagreba.
Svrha edukacije je da se u svakodnevnoj medicinskoj praksi prva pomoć pruži pravovremeno, a obveza GU za zdravstvo je da zdravstvenim djelatnicima i suradnicima u zdravstvenim ustanovama Grada Zagreba omogući obnavljanje znanja, edukaciju i doedukaciju za izvođenje postupaka i stjecanje vještina koje u svakodnevnoj praksi ne obavljaju često i za koje su možda sa vremenom izgubili sigurnost u izvođenju određenih postupaka.
 
Cilj ovakvih edukacija je međusobna suradnja zdravstvenih ustanova u Gradu Zagrebu, provođenje zajedničkih aktivnosti i edukacija koje će osiguravati adekvatan broj i strukturu zaposlenika, unaprijediti njihova znanja, vještine, interese, motivacije i oblike ponašanja koji su potrebni za učinkovito poslovanje i ostvarenje razvojnih i strategijskih ciljeva svake zdravstvene ustanove u Gradu Zagrebu.
 

Aktualnosti/događanja