clanak False

Statistički ljetopis Grada Zagreba 2017 dostupan na mrežnim stranicama Grada

26.01.2018.
Statistički ljetopis Grada Zagreba 2017


Najnovije statističke podatke o društveno-gospodarskim kretanjima u Gradu Zagrebu možete pronaći u nedavno objavljenom Statističkom ljetopisu Grada Zagreba 2017, čija je tiskana verzija predstavljena  u prosincu 2017. godine u ZgForumu, Gajeva 27, Zagreb.  Nakladnik ove sadržajno najobuhvatnije statističke publikacije s višegodišnjim slijedom numeričkih podataka o Gradu Zagrebu, koji s prekidima izlazi od 1931., je Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, a od 2005. dostupan je i na internetskim stranicama Grada Zagreba.

Statistički ljetopis Grada Zagreba 2017, uz uvodno poglavlje, sadrži 24 poglavlja u kojima su prikazani standardizirani i usporedivi podaci o društveno-gospodarskim kretanjima u Gradu Zagrebu.  Većina podataka rezultat je statističkih istraživanja utemeljenih na Programu statističkih aktivnosti Republike Hrvatske i usklađenih s međunarodnim metodologijama.
U uvodnom dijelu Zagrebački identiteti prikazani su politički podaci, podaci o  Nagradama Grada Zagreba,  počasnim građanima, ustrojstvu Grada, te drugi osnovni podaci o Gradu Zagrebu, koji su prikupljeni od raznih institucija i suradnika koji pri svome radu bilježe statistički relevantne podatke za svoja područja djelatnosti I dodatno obogaćuju Ljetopis.

Ovaj Statistički ljetopis Grada Zagreba 2017 bilježi 66. godinu objavljivanja, značajno je revidiran i unaprijeđen novim sadržajima, koji dosad nisu bili zastupljeni u ovoj publikaciji.
Primjerice, cijelo poglavlje Poljoprivreda i šumarstvo ažurirano je novim podacima, a prikazani su i novi podaci o gradskim vrtovima i ekološkoj proizvodnji.
U poglavlju Prijevoz i komunikacije po prvi put prikazani su podaci o biciklima, biciklističkim stazama, gradskoj željeznici te podaci o elektroničko-komunikacijskim uslugama. U području Komunalnih djelatnosti prikazani su podaci o vatrogasnim intervencijama, a u području Zaštite prirode i okoliša prikazani su podaci o reciklažnim dvorištima.
Isto tako, ažurirani su podaci iz područja Cijene, Robna razmjena s inozemstvom, Sport i Socijalna zaštita.

Radi lakšeg snalaženja metodološka objašnjenja su prikazana uz poglavlja u kojima se objavljuju statistički podaci.
Osim sadržajnih promjena, ovaj Ljetopis ističe se svojom grafičkom atraktivnošću, jer je prvi put tiskan u boji (radi lakšeg snalaženja svako poglavlje je različite boje), grafički je osuvremenjen novim prikazom podataka, moderniziranim kartama naselja i gradskih četvrti, ali i novim kartama u pojedinim poglavljima, kao što su Stanovništvo i Obrazovanje.
Na ovaj način prikazani pouzdani i nepristrani statistički podaci omogućavaju nužnu činjeničnu osnovicu potrebnu širokom krugu korisnika u upravi, gospodarstvu i znanosti te pojedincima za izradu stručnih i znanstvenih analiza, prognoza i planiranja poslovanja te donošenja odluka u raznim sferama društvenoga, ekonomskoga, prostornoga i političkog života.
 

 
 

Aktivnosti