clanak False

Rezultati Javnog poziva za iskazivanje interesa gospodarskih subjekata za sudjelovanje u manifestaciji u sklopu „Aktivnosti na Savi“ na području Grada Zagreba za ugostiteljske aktivnosti

28.06.2019.
Javni poziv za iskazivanje interesa gospodarskih subjekata za sudjelovanje u manifestaciji u sklopu „Aktivnosti na Savi“ na području Grada Zagreba za ugostiteljske djelatnosti, objavljen je 30. svibnja 2019. na internetskim stranicama Grada Zagreba te je bio otvoren do 7. lipnja 2019.

Ukupno su zaprimljene 3 prijave na Javni poziv. Nakon provjere administrativnih uvjeta svih pristiglih i zaprimljenih prijava u odnosu na propisane uvjete Poziva odabrana su 2 ponuditelja koja su zadovoljila kriterije za odabir (referentna lista sudjelovanja ponuditelja na sličnim manifestacijama te kvaliteta i originalnost programa te opći doprinos provedbi projekta „Aktivnosti na Savi“ s ekonomskog i društvenog konteksta):

1) Wurst bar“ d.o.o., Zagreb
2) „Živi bar“ d.o.o., Zagreb

Rezultati