clanak False

Rezultat izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Zagreba

08.09.2023.
Na temelju članka 10. stavka 7. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine 41/14), članka 23. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih (Narodne novine 83/23), članka 4. stavka 12. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/14, 9/16, 2/17, 22/17 i 3/21 - pročišćeni tekst) i članka 41. stavka 12. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst i 26/22), Gradska skupština Grada Zagreba, na 26. sjednici, 7. rujna 2023., raspravila je i prihvatila Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zagreba što ga je podnio Odbor za mandatna pitanja, izbor i imenovanja te je tajnim glasovanjem izabrala članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Zagreba:
 
ČLANICA: REA ANDRIJAŠEVIĆ
Zamjenik članice: Andor Galić
Predlagatelj: Udruga studenata političkih znanosti - Hrvatska
 
ČLAN: IVAN BOBAN
Zamjenica člana: Suzanna Bučić
Predlagatelj: Udruga studenata političkih znanosti - Hrvatska
 
ČLAN: DENIS GAŠČIĆ
Zamjenica člana: Lea Čabraja
Predlagatelj: Dobrovoljno vatrogasno društvo "Trnje"
 
ČLANICA: TESA GOLDSTEIN
Zamjenik članice: Luka Golub
Predlagatelj: Forum mladih SDP-a
 
ČLAN: LUKA KAMENEČKI
Zamjenica člana: Elizabeta Gegić
Predlagatelj: Tematska grupa Mladi Možemo!
 
ČLANICA: VANESSA KOTLAR
Zamjenica članice: Lara Andrić
Predlagatelj: Udruga "Zemljani - Are You Syrious?"
 
ČLAN: NIKOLA KOŽUL
Zamjenik člana: Milorad Kondić
Predlagatelj: Srpsko narodno vijeće
 
ČLANICA: MARINA MLAKAR
Zamjenica članice: Nika Keserović
Predlagatelj: Organizacija Status M
 
ČLANICA: VANJA NOVOSEL
Zamjenica članice: Maša Gošev
Predlagatelj: Udruga BIOM
 
ČLAN: ADRIAN QENAJ
Zamjenica člana: Anamarija Brkić
Predlagatelj: Forum mladih SDP-a
 
ČLANICA: DOROTEA ŠAFRANIĆ
Zamjenik članice: Ivan Držanić
Predlagatelj: Tematska grupa Mladi Možemo!
 
ČLANICA: SENNA ŠIMEK
Zamjenica članice: Dora Tomljanović
Predlagatelj: Inicijativa mladih za ljudska prava
 
ČLAN: TIBOR VLAOVIĆ
Zamjenica člana: Tena Zenko Milović
Predlagatelj: "Klub mladih Nove ljevice" - pomladak Nove ljevice
 
ČLAN: DOMINIK ZDILAR
Zamjenica člana: Petra Curić
Predlagatelj: Neformalna skupina mladih
 
ČLAN: STJEPAN ŽABČIĆ
Zamjenica člana: Maja Marija Radoš
Predlagatelj: Udruga Mladi za Domovinu
 
 
KLASA: 024-01/23-03/387
URBROJ: 251-16-04-23-3
Zagreb, 7. rujna 2023.
 
 
PREDSJEDNIK
GRADSKE SKUPŠTINE
 
Joško Klisović, v.r.
 
 

Rezultati