clanak False

Rezultati Javnog poziva za iskaz interesa organizacija civilnog društva za sudjelovanje u provedbi Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024. godinu

12.04.2024.
Na temelju Zaključka o sklapanju sporazuma o suradnji na provedbi Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024. godinu, KLASA: 004-01/24-01/56, URBROJ: 251-01-12-24-2, što ga je gradonačelnik Grada Zagreba donio 10. travnja 2024. na temelju prethodno provedenog Javnog poziva za iskaz interesa organizacija civilnog društva za sudjelovanje u provedbi Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024. godinu, Grad Zagreb će sporazume o suradnji sklopiti sa sljedećim udrugama:
 • udrugom „Zemljani - Are You Syrious?“ za provođenje 5 aktivnosti u ukupnom iznosu od 14.930,00 eura,
 • Isusovačkom službom za izbjeglice za provođenje 5 aktivnosti u ukupnom iznosu od 28.175,00 eura,
 • Hrvatskim pravnim centrom za provođenje  1 aktivnosti u ukupnom iznosu od 550,00 eura ,
 • Centrom za kulturu dijaloga za provođenje 6  aktivnosti u ukupnom iznosu od 6.150,00 eura,
 • Centrom za mirovne studije za provođenje 3 aktivnosti u ukupnom iznosu od 2.100,00 eura,
 • Živim ateljeom DK za provođenje 1 aktivnosti u ukupnom iznosu od 1.200,00 eura,
 • Médicins du monde ASBL – Dokters van de wereld VZW za provođenje 1 aktivnosti u ukupnom iznosu od 550,00 eura,
 • udrugom „Bez granica“ za provođenje 4 aktivnosti u ukupnom iznosu od 15.725,00 eura,
 • udrugom „Inicijativa centar za edukaciju“ za provođenje 3 aktivnosti u ukupnom iznosu od 11.150,00 eura,
 • udrugom „Rehabilitacijski centar za stres i traumu“ za provođenje 5 aktivnosti u ukupnom iznosu od 8.600,00 eura,
 • udrugom „Iskra – centar za edukaciju i savjetovanje“ za provođenje 2 aktivnosti u ukupnom iznosu od 2.000,00 eura,
 • Centrom za kazalište potlačenih – POKAZ za provođenje 1 aktivnosti u ukupnom iznosu od 2.880,00 eura.

Rezultati