clanak False

Konačna lista reda prvenstva za davanje stanova u najam

06.10.2021.

Na temelju članka 27. Odluke o najmu stanova (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/09, 3/12, 15/12, 22/13 i 11/20), a na prijedlog Povjerenstva za davanje stanova u najam, gradonačelnik Grada Zagreba 1. listopada 2021. utvrdio je Konačnu listu reda prvenstva za davanje stanova u najam. Ova Konačna lista reda prvenstva vrijedi do donošenja nove konačne liste, koja će se utvrditi nakon provedenog javnog natječaja koji se raspisuje svakih pet (5) godina, a čije se raspisivanje očekuje krajem 2024.
Osobama raspoređenim na Konačnoj listi stanovi se daju u najam prema redoslijedu na Konačnoj listi, a nakon obavljenog očevida odnosno dodatnih provjera dokaza o ispunjavanju uvjeta propisanih Odlukom o najmu stanova.

Konačnu listu reda prvenstva za davanje stanova u najam možete preuzeti klikom na – tražilica.

Popis osoba raspoređenih na Konačnoj listi po abecednom redu možete preuzeti klikom na – abeceda.

Za sve ostale informacije možete se obratiti Odjelu za stanove i stambeno zbrinjavanje Gradskog  ureda  za upravljanje imovinom Grada svakog radnog dana od 8,00 do 15,30 sati, sobe 410 i 417 / 4. kat, Trg Stjepana Radića 1, osobno ili na tel.  01/610-0198 i 01/616-6182.