clanak False

Prijedlog Liste reda prvenstva za odabir javno najamnih stanova Grada Zagreba u Sesvetama, naselje Novi Jelkovec

30.09.2021.
         Povjerenstvo za davanje u najam javno najamnih stanova na sjednici održanoj 29. rujna 2021. utvrdilo je Prijedlog Liste reda prvenstva za odabir javno najamnih stanova Grada Zagreba u Sesvetama, naselje Novi Jelkovec. Prijedlog liste reda prvenstva za odabir javno najamnih stanova objaviti će se na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1 i na oglasnim pločama područnih ureda Gradske uprave te na web stranici Grada Zagreba dana 1. listopada 2021.
            Podnositelj zahtjeva može podnijeti pisani prigovor Gradonačelniku Grada Zagreba na utvrđeni redoslijed Prijedloga liste reda prvenstva, odnosno zbog neuvrštavanje na listu iz razloga navedenih u članku 11. Odluke o najmu javno najamnih stanova (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/09, 22/09 i 26/14), u roku od 15 dana od dana objavljivanja prijedloga liste.
            Zadnji dan za podnošenje prigovora je 18. listopada 2021.
            Prigovor se predaje Gradskom uredu za upravljanje imovinom Grada, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, pisanim putem, neposredno ili poštom.
            Prigovor se može neposredno predati i u pisarnici svakog područnog ureda Gradske uprave.
 
Prijedlog Liste reda prvenstva za odabir javno najamnih stanova - TRAŽILICA

Pregled podnositelja zahtjeva koji nisu uvršteni na Prijedlog Liste - preuzmite ovdje

Izvadak iz Odluke o najmu javno najamnih stanova - IZVADAK

Obrazac prigovora možete preuzeti – ovdje

Za sve ostale informacije možete se obratiti Odjelu za stanove i stambeno zbrinjavanje Gradskog ureda za upravljanje imovinom Grada svakog radnog dana od 8,00 do 15,30 sati, soba 416  / 4. kat, Trg Stjepana Radića 1, osobno ili na tel. 01/ 610-1416 i 610-1055.