clanak False

REZULTATI-dodjela potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti - 2022.

02.12.2022.
Dana 30. studenoga 2022., gradonačelnik Grada Zagreba na temelju prijedloga Povjerenstva za odobravanje potpora za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti donio je Zaključak o utvrđivanju Liste za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj obrtničke djelatnosti KLASA: 306-02/22-02/1231 URBROJ: 251-01-02-22-2 od 30. 11. 2022.

POPIS KORISNIKA POTPORE PREMA KOJOJ SE KORISNICIMA S LISTE ODOBRAVAJU POTPORE (PDF)

Korisnicima potpore s Liste bit će dostavljene pisane obavijesti.
O terminu potpisivanja Ugovora o dodjeli potpore za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti korisnici će biti obaviješteni telefonski ili putem e-maila u periodu od 5.12.2022. do 7.12.2022. Prilikom potpisivanja navedenog ugovora potrebno je dostaviti solemniziranu bjanko zadužnicu na iznos od 50.000,00 kuna i ponijeti pečat.


Bjanko zadužnica mora biti solemnizirana za dužnika i jamca platca, a u zadužnici mora biti ispunjen vjerovnik: Grad Zagreb, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, OIB: 61817894937.
Dužnik i jamac platac prilikom solemnizacije mogu biti u:
 • obrtu (dužnik je obrt tj. vlasnik obrta, a jamac platac je druga osoba, a ne vlasnik obrta),
 • u zajedničkom obrtu (dužnik je zajednički obrt tj. suvlasnici obrta, a jamac platac je druga osoba, a ne suvlasnici obrta),
 • slobodnom zanimanju (dužnik je osoba koja obavlja djelatnost, a jamac platac neka druga osoba),
  Primjer popunjavanja bjanko zadužnice za obrte može se vidjeti OVDJE 


  Po potpisu Ugovora odobrena potpora doznačit će se jednokratno, na poslovni račun korisnika.

  Ukoliko se utvrdi da je korisniku potpore blokiran poslovni račun ili da je promijenjeno sjedište izvan područja grada Zagreba ili je prestao obavljati djelatnost za koju mu je odobrena potpora, Grad neće izvršiti isplatu odobrenih sredstava.

  U roku od 90 dana od dana uplate sredstava na poslovni račun korisnici su dužni dostaviti dokaz o namjenskom korištenju istih. Dokazi o namjenski utrošenim sredstvima (računi s pripadajućima bankarskim izvadcima i fotodokumentacija) dostavljaju se uz Izvješće o namjenski utrošenim sredstvima potpore za očuvanje i razvoj obrtničke djelatnosti čiji se obrazac nalazi OVDJE .


  Gotovinski računi ne priznaju se kao dokaz o namjenskom korištenju sredstava dodijeljene potpore.
  Ukoliko se računi odnose  na djelatnost za koju nije odobrena potpora neće se priznati bez obzira što su priloženi prilikom predaje  Zahtjeva.

  Kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju. Dokazi o namjenskom korištenju potpore ne smiju se koristiti kao dokaz o namjenskom korištenju drugih potpora koje dodjeljuje Grad Zagreb i drugi davatelji državnih potpora.

  Neprihvatljivi su računi, predračuni i troškovnici za robe i usluge od dobavljača/izvođača s kojima je podnositelj zahtjeva/korisnik potpore povezan vlasničkim odnosima ili upravljačkim odnosima.
           
  Korisnik potpore  dužan je imati vlastito ulaganje u projektu. Visina vlastitog ulaganja mora biti u iznosu od najmanje 20% od dodijeljenog iznosa potpore u skladu s namjenama i prihvatljivim troškovima.

  Vlastito ulaganje dokazuje se prilikom dostavljanja dokaza o namjenskom korištenju sredstava.

  Dodijeljenim sredstvima ne sufinancira se iznos poreza na dodanu vrijednost ako je korisnik potpore porezni obveznik poreza na dodanu vrijednost.
   
  Podnositelji Zahtjeva koji su udovoljili administrativnoj provjeri, a nalaze se na popisu svih podnositelja zahtjeva po redoslijedu zaprimanja ispod rednog broja 696, nisu uvršteni na listu za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj obrtničke djelatnosti s obzirom da su zahtjevi rješavani su po redoslijedu zaprimanja i u okviru raspoloživog iznosa u Proračunu za 2022. u visini od 7.000.000,00 kuna, odnosno 929.059,66 eura (fiksni tečaj konverzije 7,53450 kuna).
   
  Preostali podnositelji zahtjeva koji nisu udovoljili administrativnoj provjeri odnosno uvjetima iz Javnog natječaja za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti, bit će pisano obavješteni o razlozima neuvrštavanja.
   
  POPIS SVIH PODNOSITELJA ZAHTJEVA PO REDOSLJEDU ZAPRIMANJA