landing
VAŽNA NAPOMENA!
 
Učenici/ce i studenti/ce koji su za školsku/akademsku godinu 2023./2024. ostvarili pravo na neku drugu novčanu stipendiju, moraju se odlučiti koju će stipendiju primati te ukoliko žele odustati od Stipendije Grada Zagreba o tome u roku od 8 dana od dana objave Prijedloga rang-liste na internetskoj stranici Grada Zagreba obavijestiti nadležno gradsko upravno tijelo vlastoručno potpisanom izjavom na e-mail Odsjeka za stipendije: stipendije@zagreb.hr

Svi učenici/ce i studenti/ce koji su podnijeli prijavu na natječaj za dodjelu Stipendije u aplikaciji eStipendije imaju uvid i informacije o status predmeta svoje prijave.
 
U sustav eStipendije pristupa se kao i prilikom prijave na natječaj za dodjelu Stipendije isključivo prijavom putem Nacionalnog identifikacijskog i autorizacijskog sustava (NIAS) preko portala ePisarnica  https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/#/.


Dodatne informacije mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 15,00 sati u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Zagreb, Nova cesta 1, na e-mail: stipendije@zagreb.hr ili na brojeve telefona Odsjeka za stipendije:
  • za izvrsnost: 01/6166-342
  • za deficitarna zanimanja: 01/6166-041
  • za pripadnike romske nacionalne manjine: 01/6166-056
  • za učenike i studente s invaliditetom: 01/6101-236
  • na temelju socioekonomskog statusa: 01/6166-368


Nakon isteka roka za prigovore i donošenja odluka po prigovorima, gradonačelnik utvrđuje konačne liste za dodjelu Stipendije.
 
Nakon donošenja konačne liste za dodjelu Stipendije svi kandidati biti će pravovremeno obaviješteni o datumu potpisivanja ugovora o korištenju stipendije.