clanak False

Rezultati Javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Zagreba za 2020.

27.04.2020.
Gradonačelnik Grada Zagreba raspisao je 15 javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga za 2020. koji su objavljeni 5. veljače 2020. na internetskoj stranici Grada Zagreba.

Za provođenje postupaka javnih natječaja gradonačelnik je, za svako natječajno područje, imenovao povjerenstva za provjeru propisanih uvjeta natječaja i povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata.

Prijave koje ispunjavaju uvjete natječaja upućuju se u daljnju proceduru koja se sastoji u ocjenjivanju prijavljenih programa i projekata sukladno kriterijima iz natječaja.

Popis udruga čije prijave ne ispunjavaju propisane uvjete natječaja objavljuje se na internetskoj stranici Grada Zagreba za svako natječajno područje. Udruge mogu u roku od osam dana od objavljivanja popisa udruga čije prijave ne ispunjavaju propisane uvjete natječaja podnijeti prigovor gradonačelniku Grada Zagreba, u pisanom obliku, putem nadležnog gradskog upravnog tijela.

Prijedlog popisa udruga kojima su odobrena/nisu odobrena financijska sredstva objavljuje se na internetskoj stranici Grada Zagreba za svako natječajno područje. Udruge mogu u roku od osam dana od objavljivanja popisa podnijeti prigovor gradonačelniku Grada Zagreba, u pisanom obliku, putem nadležnog gradskog upravnog tijela.

Konačan popis udruga kojima su odobrena/nisu odobrena financijska sredstva objavljuje se na internetskoj stranici Grada Zagreba za svako natječajno područje.