clanak False

Rezultati Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u radu Koordinacije Grada Zagreba za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

23.09.2022.
Za članove/ice Koordinacije Grada Zagreba za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita izabrani su:
  1. Pavlica Bajsić
  2. Nejra Kadić Meškić
  3. Salam Ibrahim Kadhim Al-Nidawi
  4. Lana Vučinić
  5. Tea Vidović Dalipi

Rezultati