clanak False

Rezultati Javnog poziva za dodjelu državnih potpora za zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2016.

11.02.2016.
 
Javni poziv za dodjelu državnih potpora za zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2016. objavljen je na web stranici Grada Zagreba 7. siječnja 2106., s rokom od 8 dana za podnošenje prijava.
 
Na ovome linku možete preuzeti:
Popis dodijeljenih državnih potpora za zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2016. godinu. 

Rezultati