clanak False

Revizija prava na novčanu pomoć umirovljenicima

11.04.2016.
Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Odjel za socijalnu skrb, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14 i 19/15) mjesečno isplaćuje novčanu pomoć umirovljenicima čiji je ukupni mjesečni prihod jednak ili manji 1.500,00 kn te imaju prebivalište na području Grada Zagreba najmanje pet godina neprekidno.

Prema navedenoj Odluci ovaj Ured je obvezan, najmanje jednom godišnje, preispitati postojanje uvjeta za korištenje pomoći za sve korisnike. Ove godine Ured će provesti revizijski postupak službenim putem u suradnji s drugim nadležnim institucijama, te korisnici neće morati osobno pristupati navedenom i dostavljati dokaze  o ispunjavanju uvjeta za primanje navedene pomoći.

Također, ukoliko se tijekom provođenja postupka revizije pokaže potreba da određeni broj korisnika osobno donese potrebnu dokumentaciju, o istome će biti obaviješteni pismenim putem.
 

Gradske vijesti - 2016.