clanak False

Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora udrugama, objavljenog na Javnom natječaju za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama, 26. travnja 2018.

18.07.2018.
Obavještavamo Vas da je Povjerenstvo za dodjelu prostora na korištenje udrugama razmatralo i bodovalo prijave koje ispunjavaju uvjete natječaja sukladno kriterijima i mjerilima za bodovanje, te sastavilo Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora udrugama.
Na Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora prijavitelji mogu uložiti prigovor gradonačelniku, putem Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, zbog redoslijeda na listi reda prvenstva ili zbog ne uvrštavanja na listu reda prvenstva, u roku 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste prvenstva, preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnici zgrade gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1, prizemlje šalter 1.
Odluka gradonačelnika o prigovoru je konačna.
 
Prijedlog liste prvenstva možete preuzeti ovdje.

Rezultati