clanak False

Povjerenstvo za popis stambenih kontejnera iz strateških robnih zaliha

06.12.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
popis stambenih
kontejnera iz strateških
robnih zaliha

(15.12.2020.)
 
-novi mandat: izmjena 23.12.2021

- (izmjena: 6. 12. 2023.)
 
- za predsjednika:
Marko Devčić, 
 
- za zamjenika predsjednika:
Krešimir Kunčević,
 
- za člana:
Lara Tomkić.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba