clanak False

Povjerenstvo za popis stambenih kontejnera iz strateških robnih zaliha

15.12.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
popis stambenih
kontejnera iz strateških
robnih zaliha

(15.12.2020.)
 
-novi mandat: izmjena 23.12.2021.
 
- za predsjednika:
Marko Velzek, Gradski ured za mjesnu samoupravu;
 
- za zamjenika predsjednika:
Jelena Čengić, Gradski ured za mjesnu samoupravu;
 
- za člana:
Hrvoje Pencinger, Gradski ured za mjesnu samoupravu
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba