clanak False

Povjerenstvo za davanje površine javne namjene u zakup i na drugo korištenje

30.11.2023.
 
 
 
 
 
 
Povjerenstvo za davanje površine javne namjene u zakup i na drugo korištenje
 
(30. 11. 2023.)
 
 
- za predsjednika:
Luka Thumm, Ured gradonačelnika,
- za zamjenika predsjednika:
Veljko Mihalić, Gradski ured za kulturu i civilno društvo,
 - za članove:
Martina Beck, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode,
Lidija Rajić-Vukšić, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove,
Anna Maria Žigman, Stručna služba Gradske uprave,
Ivana Mihaljinec, Gradski ured za kulturu i civilno društvo,
- za zamjenike članova:
Ana Rakarić, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje,
Nikolina Obradović, Ured gradonačelnika,
Ana Pandža Kunčević, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje,
David Kužnini, Stručna služba Gradske uprave.

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba