clanak False

Potpisan ugovor za izradu projektne dokumentacije za aktivnosti na Savi

26.01.2018.
Aktivnosti na Savi, naziv je aktivnosti u zoni rijeke Save za koji je potpisan ugovor o izradi prpjektne dokumentacije između Grada Zagreba i tvrtke "Open Act Architecture" iz Istambula.
Riječ je o implementaciji prvonagrađenog natječajnog rješenja Međunarodnog natječaja Europan 13: „Prilagodljivi grad“.
S aspekta strategijskog i prostornog planiranja, rijeka Sava u gradu Zagrebu nije samo sastavni dio grada u prostornom smislu, - već i vitalni dio urbanoga tkiva grada, koji utječe na čitav niz različitih razvojnih procesa u gradu, ali i svakodnevni život građana, kao i njegovu kvalitetu.
 
Rijeka Sava nije samo jedan od  gradskih projekata, već je konstitucijski prirodni element grada, koji zahtjeva posebnu pažnju u području:
 
- zaštite prirode, očuvanja i unapređenja okoliša,
- vrednovanja i održivog upravljanja
- provedbe zaštite biološke raznolikosti
- ali i – promišljanja prostora u kontekstu mogućeg generatora budućeg gospodarskog razvoja.
 
U sklopu provedbe aktivnosti pod nazivom „Aktivnosti na Savi“, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, zadužen je za implementaciju prvonagrađenog natječajnog rješenja Međunarodnog natječaja Europan 13, koji se bavi temom „Prilagodljivi grad“. Rješenjem je ponuđena implementacija niza privremenih objekata za različite namjene u zoni rijeke Save, što podrazumijeva intervencije u kontaktnoj zoni, ali i u inundacijskom području.
 
Cilj projekta je „vraćanje građana na Savu“ i urbano oživljavanje predmetnog prostora, uvođenjem različitih aktivnosti i atrakcija te fizičkih intervencija privremenog karaktera.
2014. godine putem međunarodnog natječaja, odlučilo se propitati mogućnost javnog privremenog korištenja lokacija uz Savu, uključujući i samu rijeku, na teme kao što su: Sava kao horizontalni simbol grada – odnos zelenog pojasa inundacije s urbanim okolišem; Značaj, zaštita i unaprjeđenje vizura šireg područja duž rijeke u gradskom tkivu; Javni prostori za aktivno korištenje; Gustoća, polivalentnost funkcije, socijalna raznolikost, umrežavanje javnih prostora; te Preduvjeti za strateško planiranje: javni prostori kao infrastruktura grada, prožimanja urbanog tkiva, razvoj grada kao urbanog krajolika. Natječaj je završen 2015. godine, a prvonagrađeni rad pod nazivom SWAMP ON THE RIVER autora Carlos Zarco, Sara Palomar, Jose Luis Hidalgo (Španjolska) i Zuhal Kol (Turska) po mišljenju žirija „snažnim grafičkim izrazom, kompleksnošću i generičkim pristupom ne pokušava izbjeći probleme lokacija, već se s njima nosi 'herojskom gestom' „.
 
Za Grad Zagreb, sve ponuđene lokacije visoko su atraktivnog potencijala, bilo da se radi o javnom ili drugom načinu korištenja, te ostaju tema za istraživanje sve dok se ne definiraju pravci razvoja cjelokupnog prostora Save u Zagrebu. Do tada su moguća privremena rješenja, odnosno urbanitet podložan brzim promjenama ukorak s potrebama i interesima. Privremenost, mobilnost, raznolikost, prilagodljivost, atraktivnost i umreženost suvremene su težnje u promišljanju održivog korištenjaovog i sličnih prostora. Također, gospodarski gledano, ove lokacije istražene na međunarodnim anketnim natječajima i provjerene po kriteriju javnog interesa, potpuno su spremne za uvrštavanje u budući katalog ulaganja.
 
Temeljem svega navedenog Grad Zagreb odlučuje implementirati prvonagrađeno rješenje, te nakon niza održanih sastanaka s autorima, koji su svoj rad prezentirali gradonačelniku Grada Zagreba i ostalim relevantnim insitucijama, pokreće se izrada projektne dokumentacije za aktivnosti u zoni rijeke Save. Pomoću niza malih intervencija, pokušati će se ostvariti maksimum sadržaja, a kroz ovakve i slične projekte očekuje se ponovno 'vraćanje građana na Savu', kojima je cilj početi doprinositi gospodarsko – turističkoj slici Grada, te unaprijedi kvalitetu života svih potencijalnih korisnika. Realizacija ovog projekta planira se za 2018. godinu, dok bi Vaša i naša Sava trebala svoje novo lice građanima grada Zagreba trebala pokazati već sa prvim ljetnim mjesecima.

Aktivnosti