clanak False

Održan je susret Konzorcija

02.10.2018.

U sklopu projekta ProGIreg u Dortmundu je, od 24. do 26. rujna 2018., održan susret Konzorcija, na kojemu je sudjelovao predstavnik Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada predstavljajući i Grad Zagreb.
 

Susret Konzorcija sastavni je dio projektnog plana, a na sastanku su definirani daljnji koraci po radnim paketima kao i dosadašnje stanje, odnosno postojeće stanje gradova, s ciljem primjene mjera projekta u budućnosti.
 

U sklopu sastanka organiziran je posjet bivšoj tvornici za obradu ugljena u kojoj se planiraju provesti mjere. Ciljano područje Grada Zagreba jest kompleks bivše tvornice mesa Sljeme Sesvete. Sredstva za provođenje EU projekta pokrivena su iz programa Obzor 2020 u 100% iznosu.
 

Više o  projektu ProGIreg saznajte na: http://www.progireg.eu/


Aktivnosti