clanak False

Od sada na aplikaciji mZIPP možete pregledati katastar i namjenu površina u GUP-u

09.11.2017.

Besplatna mobilna aplikacija mZIPP za mobilne uređaje Android i iOS operativnim sustavom na jednostavan i brz način omogućava građanima i posjetiteljima grada pregled prostornih podataka i praktičnu pomoć u snalaženju u prostoru, a od sada je možete koristiti u novoj verziji, osvježenoj novim dizajnom, novim funkcionalnostima te dodatnim slojevima, a najvažnija novost je prikaz sloja katastra i namjene površina iz GUP-a.

Objavljen je i novi dizajn naslovnice Geoportala ZIPP-a, koja sadrži glavni preglednik i tematske karte, metapodatke, mrežne usluge, vijesti, mZIPP i kontakte https://geoportal.zagreb.hr/.

Građani će moći ispuniti kratku anketu (jedno pitanje), koja se aktivira prilikom prvog ulaska u kartografske preglednike Geoportala. Anketa se provodi u svrhu poboljšanja usluge na Geoportalu Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka.

Aplikacija je nastala suradnjom Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada i Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS IT). 

Riječ je o podacima kojima raspolažu gradska upravna tijela, trgovačka društva, ustanove i druge institucije od interesa za građane. Mobilna aplikacija mZIPP korisnicima omogućava pregled prostornih podataka vezanih za njihovu trenutnu ili izabranu lokaciju - od adrese do podataka o katastarskim česticama i namjeni površina iz Generalnog urbanističkog plana. 

Aplikacija nudi i mogućnostpregleda lokacija gradskih institucija prema tematskim skupinama (npr. Gradska uprava, Zdravstvo, Kultura itd) na željenom gradskom području, omogućujući korisniku brz pristup osnovnim podacima (kategorija, kontakt, sadržaji i sl.) o objektima od njihova interesa. 

 Link za iPhone:  https://itunes.apple.com/us/app/mzipp/id1193548834?mt=8


Aktivnosti