clanak False

Obustava pješačkog prometa kroz Kamenita vrata

Uz ispriku zbog smetnji u kretanju centrom grada, obavještavamo građane da je prolaz kroz Kamenita vrata obustavljen do završetka radova na dijelu Kamenite ulice.

11.04.2016.
Zbog radova na dijelu Kamenite ulice od južnog portala Kamenitih vrata do Radićeve ulice, u potpunosti se obustavlja pješački promet tim dijelom ulice i zatvara južni izlaz iz Kamenitih vrata. Prolaz kroz južni portal Kamenitih vrata bit će obustavljen do završetka radova.

Uz ispriku zbog smetnji u kretanju gradskim središtem, molimo građane da koriste alternativne pravce za dolazak na Gornji grad, preko Ilirskog trga i kroz Tkalčićevu ulicu, odnosno kroz Tomićevu i uspinjačom ili kroz Mesničku ulicu.
 

Gradske vijesti - 2016.