clanak False

Najava obilježavanja Dana Urbane aglomeracije Zagreb

15.06.2018.
Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada (GUSPRG) 19. lipnja 2018. s početkom u 11,00 sati održava Dan Urbane aglomeracije Zagreb u svrhu promidžbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine (Strategija) i mogućnosti financiranja iz fondova EU.
Strategija je izrađena temeljem Zakona o regionalnom razvoju i donesena na 24. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba 21. prosinca 2017. godine. Time je započeo proces provedbe Strategije, te su stvoreni uvjeti za korištenje gotovo 1 milijarde kuna iz mehanizma ITU za područje Urbane aglomeracije Zagreb.
 
Nositelj i koordinator izrade Strategije je Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada kao imenovani regionalni koordinator i poticatelj regionalnog razvoja Grada Zagreba.
 
Svim uključenim relevantnim dionicima na Danu Urbane aglomeracije Zagreb bit će predstavljeno:
 
Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine, GUSPRG
Vizija: ostvaruje se sinergijskim djelovanjem tri strateška cilja:
Cilj 1. Unaprijediti kvalitetu življenja, javnu i društvenu infrastrukturu i ljudske potencijale
Cilj 2. Razvijati konkurentno i održivo gospodarstvo
Cilj 3. Unaprijediti upravljanje okolišem, prirodom i prostorom.
Provedbom Strategije i jačanjem urbano - ruralnih veza unutar Urbane aglomeracije Zagreb smanjit će se prostorni pritisci na Grad Zagreb, učinkovitije rasporediti i održivije koristiti resursi i aktivirati potencijali svih područja uključenih u obuhvat aglomeracije, a i šire.
 
Brošure Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine- Sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku te Strategije – e-knjiga / PDF, GUSPRG - izrađene su radi što bolje vidljivosti i dostupnosti Strategije cjelokupnoj javnosti
 
Akcijski plan Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine, revizija za 2018. godinu, GUSPRG - za revidirani Akcijski plan provedeno je e-savjetovanje od 27.4. do 27.5. 2018. g. te će se predstaviti najznačajniji rezultati godišnjeg usklađivanja za 2018. godinu.
 
Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, GUSPRG - GUSPRG je koristi u cilju povećanja korištenja dostupnih sredstava ESI fondova, jačanja institucionalnih kapaciteta za pripremu projekata financiranih iz ESI fondova i umrežavanje dionika koji sudjeluju u procesu pripreme projekta.
 
Mehanizam ITU - mogućnosti financiranja za Urbanu aglomeraciju Zagreb, Grad Zagreb, Ured za programe i projekte EU - predstavit će se mogućnosti korištenje mehanizma ITU odnosno gotovo 1 milijarde kuna iz fondova EU financiranja za UAZ.
 
Izrađene studije za obuhvat UAZ - istražuju mogućnosti i potencijale za razvoj prostora UAZ:
  • Analiza EU konteksta planiranja i usporedivosti gradova za UAZ,
  • Analiza i vrednovanje razvojnih potencijala i ograničenja područja UAZ i
  • Prostorni identitet suburbanih i ruralnih naselja Grada Zagreba
 Pozvani su predstavnici upravnih tijela Grada Zagreba, gradova i općina u obuhvatu, predstavnici Zagrebačke županije, Krapinsko-Zagorske županije i njihovih regionalnih koordinatora, članovi Partnerskog vijeća, Radne skupine i mediji, očekuje se uvodni pozdrav gradonačelnika Grada Zagreba g. Milana Bandića.
 
Svi prezentirani materijali dostupni su na https://www.zagreb.hr

Aktivnosti