clanak False

Ljetni radovi na prometnicama

Gradonačelnik Milan Bandić označio je početak radova na dvije gradske prometnice - Dugoselska cesta i raskrižje Vugrovečke i Dobrodolske ceste te Puđakove ulice.
25.07.2016.

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić, sa suradnicima, označio je jutros početak radova na gradskim prometnicama: Dugoselska cesta i raskrižje Vugrovečke i Dobrodolske ceste te Puđakove ulice.


Dugoselska cesta

Danas započinju radovi na obnovi Dugoselske ceste, jedne od najfrekventnijih u gradu, na dionici dugoj 1200 metara od Sesvetskog Kraljevca do granice sa Dugim selom, rekao je gradonačelnik Bandić.

Prema riječima pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, komunalne poslove i promet Dinka Bilića radovi u vrijednosti oko 2.000.000 kuna obuhvaćaju frezanje starog asfalta, stavljanje dva nova sloja i ugradnju novih poklopaca instalacijskih šahtova.

Predsjednik Vijeća Gradske četvrti Sesvete Dražen Markota izrazio je zadovoljstvo započetim radovima, istaknuvši kako će se dosadašnje autobusno okretište premjestiti u naselje Iver, gdje će se napraviti i veliko parkiralište za građane. Također je najavio mogućnost uvođenja autobusne linije do Dugog sela.


Raskrižje Vugrovečka - Dobrodolska cesta - Puđakove ulica

Sretan sam što krećemo s radovima na raskrižju ulica Vugrovečka- Dobrodolska –Puđakova, na zadovoljstvo svih građana Sesveta, istaknuo je zagrebački gradonačelnik.

Kako se čulo, rekonstrukcija Vugrovečke ceste planirana je u dužini od oko 210 metara  na način da se proširi kolnik na ukupnu širinu 6,50 metara te se izgrade obostrane pješačke staze. Također će se izgraditi dva autobusna ugibališta u Vugrovečkoj cesti (jedno sa istočne, a drugo sa zapadne strane).

U područje obuhvata rekonstrukcije ulazi i dio ulice Ivana Puđaka, koja je infrastrukturno riješena, te će se u dužini od oko 20 metara rekonstruirati kolnik prilagodbom niveleta novoj visini raskrižja.

Rekonstrukcija Dobrodolske ceste obuhvaća proširenje kolnika na 6 metara s obnovom asfaltnog zastora na cijeloj površini, izgradnja obostranih pješačkih staza min širine 1,50 m te autobusnog stajališta s nadstrešnicom, a sve u dužini od oko 100 m, odnosno do mosta preko potoka Vuger.

Oborinska odvodnja s kolnika i pješačkih staza planirana je preko sustava slivnika i linijskih rešetki. Raskrižje će u sklopu rekonstrukcije također biti semaforizirano te će biti izmijenjena postojeća i izgrađena nova javna rasvjeta.

Vrijednost radova je 1.600.000,00, a predviđen rok za izvođenje dva mjeseca.

 

Gradske vijesti - 2016.