clanak False

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada sudjelovao na zboru građana mjesnog odbora Kralj Zvonimir

10.11.2017.
Na poziv Mjesnog odbora Kralj Zvonimir, 8. studenoga 2017. u 18:00 sati, u prostorijama Češkog narodnog doma, Šubićeva 20, predstavnici Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada sudjelovali su na zboru građana na temu Izmjena i dopuna GUP-a grada Zagreba i Urbanističkog plana uređenja područja omeđenog ulicama Ljudevita Posavskog - Zavrtnicom - Branimirovom i Ulicom Crvenog križa, odnosno gradnje na k.č.br. 6895/26 k.o. Centar, a sve radi očuvanja tog prostora kao jedine preostale zelene oaze u ovoj gradskoj četvrti u kojoj se broj djece sve više povećava, a nedostaju sadržaji koji omogućuju prostor za igru, sportske terene, parkove i objekte za rekreaciju.

Njihov zahtjev je bio da se poštuje postojeći GUP grada Zagreba i predmetna čestica privede namjeni kao zelena zona športsko-rekreacijske namjene - šport bez gradnje (R2), a obzirom na zaprimljenu primjedbu tijekom javne rasprave od tvrtke Tehnika d.o.o., koja je tražila prenamjenu predmetne zone iz R2 u zonu mješovite, pretežito stambene namjene (M1). 

Predstavnici Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada predstavili su proceduru donošenja Izmjena i dopuna GUP-a grada Zagreba te UPU-a područja omeđenog ulicama Ljudevita Posavskog - Zavrtnicom, Branimirovom i Ulicom Crvenog križa, te saslušali prijedloge.

Tom prilikom građani koji stanuju na području ovog mjesnog odbora potpisivali su peticiju kojom traže uređenje otvorenih igrališta te gradnju manjih pratećih građevina koje upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti, u skladu s važećom Odlukom o donošenju GUP-a grada Zagreba te važećoj Odluci o donošenju Urbanističkog plana uređenja omeđenog ulicama LJ. Posavskog - Zavrtnicom - Branimirovom - Crvenog križa (6/05, 2/07), a prema kojoj je za zahvat R2 planirano predmetno uređenje.

Predstavnici Mjesnog odbora Kralj Zvonimir peticiju će predati Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada.
 

Aktivnosti