clanak False

Gradska skupština je usvojila Urbanistički plan uređenja Resnik III.

31.10.2017.
Na četvrtoj sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba, 26. listopada 2017. godine usvojen je Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Resnik III. 

Ciljeve izrade izmjena i dopuna UPU-a Resnik III. zastupnicima u Gradskoj skupštini izložila je pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Ana Poljak. 

Planirana tipologija izgradnje stambenih građevina dopunjena je na način da se osim stambenih planira i stambeno-poslovna i poslovna namjena, a uvojenim Planom predviđena je udaljenost građevinskog pravca od regulacijskog najmanje 3 metra.

Plan je usklađen s GUP-om grada Zagreba i Zakonom o prostornom uređenju zbog izmjene novih termina, poput termina: javno-prometna površina u prometnu površinu, odredbama o obnovljivim izvorima energije i energetske učinkovitosti, te su usklađeni normativi o potrebnom broju parkirališno-garažnih mjesta (PGM), pa je umjesto 1,3 PGM-a po stanu od sada dozvoljeno 1,5 PGM-a po stanu. 

Aktivnosti