clanak False

4. sjednica Vijeća za prevenciju Grada Zagreba

U Gradskoj upravi održana je 4. sjednica Vijeća za prevenciju Grada Zagreba koju je sazvao i vodio zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, ujedno i predsjednik Vijeća.
 
10.03.2016.
U Gradskoj upravi održana je 4. sjednica Vijeća za prevenciju Grada Zagreba koju je sazvao i vodio zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, ujedno i predsjednik Vijeća.

Vijeće je razmatralo Nacrt prijedloga odluke o lokacijama na kojima je moguće prekoračiti dopuštenu razinu buke što ga je, u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke i Zakonom o zaštiti okoliša, pripremio Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj. Nacrt je izrađen na temelju rezultata stručnih elaborata u okviru čega su izrađeni prostorno-planska analiza i model širenja buke u prostoru za pojedine lokacije u gradu o čemu su se očitovala gradska tijela i službe koje organiziraju, odobravaju i nadziru javne priredbe u gradu.

Budući da danas, 10. ožujka, istječe rok od mjesec dana za javni uvid u Nacrt prijedloga Odluke, dogovoreno je da će Vijeće održati tematsku sjednicu posvećenu toj problematici, nakon što Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj obradi sve pristigle prijedloge i primjedbe, a prije upućivanja Prijedloga odluke Gradskoj skupštini Grada Zagreba na razmatranje i usvajanje.

Na dnevnom redu bilo je i Izvješće Radne skupine za sigurnost cestovnog prometa za 2015., osnovane prije dvije godine zbog sustavnog praćenja i analize stanja sigurnosti, u kojem je istaknuto što je sve prošle godine napravljeno s ciljem poboljšanja stanja sigurnosti u cestovnome prometu. U 2015. na cestama Zagreba su poginule 44 osobe, što je mnogo manje negoli prijašnjih godina te je dogovoreno da će se neuralgične pješačke točke sanirati u što kraćem roku.

Nadalje, Vijeće je podržalo prijedlog izrade Letka sa savjetima za građane o samozaštitnome ponašanju – sprečavanju provale u domove, koji će Zagrebački holding prije ljeta dostaviti građanima uz račune.

Također, podržana je i inicijativa izrade Kataloga za turiste Dobrodošli u Zagreb (Welcome to Zagreb) koja će na jednostavan i zabavan način informirati turiste o urbanoj sigurnosti u našem gradu.
 

Gradske vijesti - 2016.