clanak False

Završna radionica projekta "Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima"

U nazočnosti zamjenice gradonačelnika Sandre Švaljek, održanazavršna radionica projekta Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima.
04.12.2014.


U četvrtak, 4. prosinca  u prostoru Tribine Grada Zagreba održana je završna radionica na kojoj su predstavljeni rezultati projekta Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima.

U uvodnom dijelu radionice, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Sandra Švaljek je istaknula kako se strateški okvir upravljanja Gradom Zagrebom temelji na osnovnim načelima rada javne uprave – usmjerenost na korisnike (prvenstveno građanine i poduzetnike) i etičnost. Cilj je da se kroz unapređenje upravnih kapaciteta Grada i bolju organizaciju uspostavi uprava koja će postati pravi servis građana te koja će osigurati učinkovito obavljanje poslova uz optimalno korištenje resursa u svrhu zadovoljavanja svakodnevnih potreba građana te u skladu s javnim interesom i općim dobrom.

Oblikovanjem usluga Grada Zagreba prema zahtjevima korisnika i njihovim povezivanjem s poslovnim procesima Gradske uprave, ostvaruje se temelj za stvaranje kvalitetne, transparentne, građanima orijentirane, racionalne, profesionalne, ekonomične i efikasne gradske uprave.

Grad Zagreb kroz projekt Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima uspostavlja sustav upravljanja poslovnim procesima, u kojem je jasno definirano kako Grad funkcionira, tko je za što odgovoran, što su čiji ciljevi, koji se resursi koriste u kolikoj mjeri i s kakvom svrhom, što koliko traje, te kako su poslovni procesi Grada povezani s poslovnim procesima svih pravnih subjekata s kojima Grad surađuje. Sustav upravljanja poslovnim procesima usklađen je sa svim povezanim sustavima unutar Grada te sa svim zakonskim normama i propisima.

Tijekom projekta Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima uspostavljen je ARIS repozitorij koji na jednom mjestu dokumentira kompletnu poslovnu arhitekturu Grada na jednoznačan i transparentan način koji će poslužiti kao temelj za kontinuirano unaprjeđenje poslovanja.

Poseban fokus projekta bio je na poslovnim procesima Upravljanje poslovnim procesima, Upravljanje projektnim ciklusom, Imovinsko-pravni poslovi i imovina Grada i Prostorno uređenje, izgradnja Grada, graditeljstvo, komunalni poslovi i promet.

 


Gradske vijesti - 2014.