clanak False

Stipendija Grada Zagreba za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa

10.01.2022.
Stipendija se dodjeljuje od školske/akademske godine 2007./2008.

Uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu Stipendije utvrđeni su Odlukom o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/21).

Stipendija se dodjeljuje na temelju provedenog natječaja. Gradonačelnik Grada Zagreba raspisuje i objavljuje natječaj svake godine najkasnije do kraja studenoga na web stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr).

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije imaju učenici i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

A - UČENICI
-   da su državljani Republike Hrvatske;
-   da prosječni mjesečni prihod po članu učenikova kućanstva, ostvaren u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja tekuće godine, ne prelazi 60 % proračunske osnovice određene zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske u godini u kojoj se natječaj za dodjelu Stipendije raspisuje;
-   da su redoviti učenici srednje škole u Gradu Zagrebu ili Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici;
-   da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
-   da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi.
 
B - STUDENTI:
-   da su državljani Republike Hrvatske;
-   da prosječni mjesečni prihod po članu studentova kućanstva, ostvaren u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja tekuće godine, ne prelazi 60 % proračunske osnovice određene zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske u godini u kojoj se natječaj za dodjelu Stipendije raspisuje;
-   da su redoviti studenti sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija ili redoviti studenti kratkih stručnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija u Gradu Zagrebu ili na nekoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu;
-   da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
-   za studente, koji su u prethodnoj akademskoj godini bili upisani na taj studij ili, ako se radi o diplomskom studiju, na neki od preddiplomskih studija (u daljnjem tekstu: studenti ostalih godina), da su, osim iz opravdanih razloga, u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 40 ECTS bodova;
-   da u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza.
 
Natječaj za dodjelu Stipendije provodi Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba na temelju socioekonomskog statusa.

Mjesečno Stipendija iznosi 2.700,00 kuna neto za učenike i 3.800,00 kuna neto za studente.

Dodatne informacije možete dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Zagreb, Nova cesta 1, tel. 01/ 61 01 828; 01/ 61 01 821.