clanak False

Program konferencije "Lokalna uprava u sustavu zaštite od poplava"

04.11.2014.

 

PROGRAM KONFERENCIJE – Lokalna uprava u sustavu obrane od poplava
4. 11. 2014. Gradska skupština Grada Zagreba10:00 - 10:30 Otvaranje konferencije
Pavle Kalinić, pročelnik,  Ured za upravljanje u hitnim situacijama

 Vesna Kusin, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba


Obrana od poplava u Zagrebu
10:30 - 11:00 Prekogranična suradnja u slivu Save na zaštiti od štetnog djelovanja velikih voda dr. sc. Dejan Komatina, Međunarodna komisija za sliv rijeke Save, tajnik

11:00 - 11:30 Vodnogospodarski elementi programa Zagreb na Savi Branimir Barišić, Program Sava d.o.o.

11:30 - 12:00 Obrana od poplava u Zagrebu Zoran Đuroković, Hrvatske vode, voditelj Centra za obranu od poplava/ Tomislav Gazić, Hrvatske vode,  voditelj Centra obrane od poplava Sektora C i voditelj VGI za područje malog sliva „Zagrebačko prisavlje“

12:00 - 12:30 GIS analiza potencijalnih poplavnih područja Grada Zagreba Dino Bečić, Ured za upravljanje u hitnim situacijama / Iva Godler, GDi GISDATA / Petra Mutić DHMZ – Sektor za hidrologiju 

12:30 - 13:00 Infrastruktura prostornih podataka u upravljanju poplavnom krizom Vojkan Gavrilović, GDi GISDATA d.o.o.


Poplave 2014. – Case study
14:00 - 14:30 Civilna zaštita u poplavama –  državni Stožer, proglašenje katastrofe, prihvat pomoći dr. sc. Robert Mikac, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, zapovjednik Civilne zaštite

14:30 - 15:00 Epidemiološke posljedice poplava dr. sc. Matijana Jergović dr. med , Nastavni zavod za javno zdravstvo „dr. Andrija Štampar“, Voditeljica odjela za procjenu rizika / Mirjana Lana Kosanović Ličina dr. med, spec. epidemiologije, Nastavni zavod za javno zdravstvo „dr. Andrija Štampar“

15:00 - 15:30 Procjena potreba i planiranje psihološke pomoći u poplavama Nataša Grundman Slavić, prof., Društvo za psihološku pomoć, voditeljica Mreže za psihološke krizne intervencije (Krin)

15:30 - 16:00 Uloga Crvenog križa u poplavljenim područjima Ead Bečirević, Hrvatski Crveni križ

16:00 – 16:30 Nacionalna profesionalna radiokomunikacijska mreža – uloga u izvanrednim situacijama Darko Bratković, Odašiljači i veze d.o.o.

16:30 – 17:00 Rasprava
17:00 - 17:15 Zaključci konferencije

 


Aktualnosti