clanak False

Vozni park smanjen za dvije trećine

19.04.2017.

Zbog brojnih upita novinara i višekratnih napisa u različitim medijima, u kojima se tendenciozno iskrivljuju činjenice o korištenju voznog parka gradske uprave, a zbog interesa javnosti i objave točnih informacija, ističemo sljedeće:

S obzirom na recentnu gospodarsku situaciju, vrijeme recesije i gospodarske krize, gradska uprava je, prema nalogu gradonačelnika Grada Zagreba, pristupila rezanju troškova na različitim stavkama, pa tako i na području korištenja voznog parka.

Tako će umjesto dosad korištenog 201 vozila, gradska uprava na raspolaganju imati 66 vozila.

Podsjećamo da se, u skladu s mjerama štednje i racionalizacije poslovanja, pristupilo rezanju troškova i na drugim područjima, kao što su zapošljavanje, ugovori o djelu, korištenje studentskog rada, prekovremeni rad, troškovi režija... čime su već postignute značajne uštede, a tome će doprinijeti i centralizacija te veća kontrola nabave.

Što se same provedbe postupka javne nabave vozila putem operativnog leasinga tiče, napominjemo da se, kao i u prethodnom periodu, radi o najmu vozila, a ne o njihovoj kupnji.

Grad Zagreb, kao javni naručitelj, započeo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu: nabava vozila putem operativnog leasinga. Poziv za nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina 22. ožujka 2010. Svaki zainteresirani gospodarski subjekt može podnijeti ponudu u predmetnom nadmetanju, koje se u cijelosti provodi temeljem Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 110/07 i 125/08).

Natječajnu dokumentaciju preuzelo je 18 gospodarskih subjekata, a dosad nije zaprimljena niti jedna primjedba na tu dokumentaciju.

Kod opisa predmeta nabave, naručitelj je tehničke specifikacije (tehničke opise predmeta nabave) odredio u potpunosti uz uvažavanje odredbi Zakona o javnoj nabavi.

Vozila navedena u dokumentaciji za nadmetanje služit će za potrebe redovnog poslovanja svih tijela gradske uprave Grada Zagreba koja se uobičajeno koriste za službene potrebe, sa različitim rasponom kvalitete i tehničkih karakteristika.


ARHIVA